html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 • 06 มีนาคม 2561

หูหนวก ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับ Le Peng Tee เมื่อเขาและครอบครัวได้รู้จักกับประสาทหูเทียม จากที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย 

Published in Hearing News
 • 02 มีนาคม 2561

เสียงหัวเราะ" คงเพราะดีนะ แต่บางคนไม่ได้ยิน

แล้ว "อนาคต" ล่ะ คุณเคยได้ยินอนาคตไหม?

Published in Hearing News
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561

     เครื่องช่วยฟังที่ดี ควรจะช่วยให้คุณได้ยินดีขึ้นและมีความทนทานด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณอยากยืดอายุการใช้งานให้เครื่องช่วยฟังอยู่กับคุณได้นานที่สุด เรามีเทคนิควิธีการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังมาให้ลองทำตาม ดังนี้ครับ

Published in Hearing News
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

    หลายคนพบว่าตนเองกำลังมีปัญหาการได้ยิน และกำลังเลือกว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี หลักๆ แล้วเครื่องช่วยฟังมี 3 ประเภทที่ทุกคนควรรู้จักนะครับ

Published in Hearing News
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

    หลายคนพบว่าตนเองกำลังมีปัญหาการได้ยิน และกำลังเลือกว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี หลักๆ แล้วเครื่องช่วยฟังมี 3 ประเภทที่ทุกคนควรรู้จักนะครับ

 • 29 มกราคม 2561

      งานวิจัยพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความบกพร่องทางการได้ยินกับความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง (Cognitive impairment) และพบว่าถ้าความเสื่อมหรือความบกพร่องทางการการได้ยินได้ถูกตรวจพบและได้รับการช่วยเหลือเร็วเท่าไหร่ อาจจะสามารถทำให้การรับรู้ทางสติปัญญาดีขึ้น หรือยืดความเสื่อมสมรรถนะทางสมองออกไปได้ 

 • 20 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการ คุณนิตยา แช่มช้อย อายุ 52 ปี "ห้องรับรองพิเศษสะดวกสบายมากค่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุ ลดความกังวลใน การมารับบริการค่ะ" คุณประเสริฐ ภมรสูต อายุ 87 ปี "ห้องรับรองพิเศษมีความสมบรูณ์แบบมากในทุกๆด้าน ทั้งความสะดวกสบาย และการดูแลของเจ้าหน้าที่ ประทับใจมากครับ" คุณสุมน วัฒนชัยเจริญ อายุ 83 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษการบริการ และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ห้องรับรองพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆ ค่ะ" คุณหญิงเพ็ญศรี จินดาสงวน อายุ 85 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษตลอดถึงการดูแล และบริการของเจ้าหน้าที่ มากค่ะ ห้องรับรองพิเศษนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากทำให้ได้รับความสะดวก สบาย ชอบและประทับใจ มากๆ ค่ะ"

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการ

คุณนิตยา แช่มช้อย

อายุ 52 ปี "ห้องรับรองพิเศษสะดวกสบายมากค่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุ ลดความกังวลใน การมารับบริการค่ะ"

คุณประเสริฐ ภมรสูต

อายุ 87 ปี "ห้องรับรองพิเศษมีความสมบรูณ์แบบมากในทุกๆด้าน ทั้งความสะดวกสบาย และการดูแลของเจ้าหน้าที่ ประทับใจมากครับ"

คุณสุมน วัฒนชัยเจริญ

อายุ 83 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษการบริการ และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ห้องรับรองพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆ ค่ะ"

คุณหญิงเพ็ญศรี จินดาสงวน

อายุ 85 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษตลอดถึงการดูแล และบริการของเจ้าหน้าที่ มากค่ะ ห้องรับรองพิเศษนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากทำให้ได้รับความสะดวก สบาย ชอบและประทับใจ มากๆ ค่ะ"

summer

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้