html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

FAQ's

 • รู้จักกับประสาทหูเทียม

   

  อุปกรณ์ ประสาทหูเทียมนั้นประกอบไปด้วย อุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ภายใน โดยอุปกรณ์ภายนอกเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประมวลสัญญาณเสียง มีไมโครโฟนทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงจากสิ่งแวดล้อม แล้ว แปลงสัญญาณเสียงนั้นๆ ให้เป็นระบบดิจิตอลส่งต่อมายังอุปกรณ์นำเสียงและอุปกรณ์ที่ติดอยู่ที่ศีรษะ เพื่อส่งเข้าสู่อุปกรณ์ภายในซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องผ่าตัดฝังไว้ในกระดูก หลังใบหู เพื่อทำหน้าที่รับสัญญาณที่ส่ง มาจากอุปกรณ์ภายนอก แล้วแปลงกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้าอีกที จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าก็จะถูกส่งผ่านทางสายอิเล็กโทรดไปยังเม็ดอิเล็กโทรดที่ ผ่าตัดสอดฝังไว้ตามความยาวของคอเคลียร์ภายในหูชั้นใน โดย สัญญาณไฟฟ้านี้จะไปกระตุ้นปลายประสาทการได้ยิน และส่งสัญญาณต่อไปยังสมอง โดยอุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ภายในจะยึดแนบติดกันด้วยแม่เหล็กผ่านหนังศีรษะ บริเวณหลังใบหู เพื่อแปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน

   

  Hits :  137
 • ประสาทหูเทียมเหมือนเครื่องช่วยฟังหรือไม่

  ประสาทหูเทียมนี้จะแตกต่างจากเครื่องช่วยฟัง ตรงที่เครื่องช่วยฟังจะทำการขยายเสียงให้ดังขึ้นเท่านั้นไม่สามารถช่วยให้ ผู้ป่วยประสาทหูพิการเข้าใจเสียงที่ได้ยิน แต่เครื่องประสาทหูเทียมจะไปทดแทนส่วนของ ประสาทหูที่ถูกทำลาย และช่วยกระตุ้นประสาทรับเสียงที่หูชั้นใน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้ง

  Hits :  119
 • ใครที่เหมาะสมกับการใช้ประสาทหูเทียม

  การ ที่จะพิจารณาว่าผู้ป่วยลักษณะใดที่เหมาะกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม มีเกณฑ์คือ ต้องเป็นผู้ป่วยที่ประสาทหูพิการทั้งสองข้างในระดับตั้งแต่ 70 เดซิเบลขึ้นไป หรือหูหนวกสนิททั้งสองข้าง และใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล หรือเป็นเด็กเล็กที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงตั้งแต่กำเนิด ซึ่งหากได้รับการผ่าตัดตั้งแต่ยังเล็กๆ จะได้ผลดีมาก สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เท่ากับเด็กปกติ รวมถึงเด็กที่มีอายุมากกว่าสองขวบ และ ประสาทหูพิการมากกว่า 90 เดซิเบล โดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบความเหมาะสมว่าควรที่จะผ่าตัดหรือไม่ด้วย ที่สำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงในการผ่าตัด เช่น มีความผิดปกติในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการฝังประสาทหูเทียม หรือมีปัญหาในการดมยาสลบ

  Hits :  128
 • การวินิจฉัยก่อนผ่าตัด

  เมื่อ แพทย์พิจารณาว่า ผู้ป่วยมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้ว จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้ เริ่มจากตรวจวินิจฉัยทางโสตสัมผัสวิทยา แล้วตรวจเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือซีทีสแกน หรือ MRI ของ หูชั้นใน ตรวจเลือด และตรวจร่างกายอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในการผ่าตัด จากนั้นให้ลองใช้เครื่องช่วยฟังชนิดกำลังขยายสูง และประเมินด้านจิตวิทยาเพื่อดูระดับสติปัญญาความปกติทางด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการพิจารณาว่า ผู้ป่วยควรได้รับการผ่าตัดหรือไม่

  Hits :  135
 • ความเสี่ยงและการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

  ความ เสี่ยงที่เกิดจากการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนั้น อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนเหมือนการผ่าตัดอื่นๆ อาจมีอาการชาบริเวณแผลผ่าตัด ชาที่ลิ้น หรือใบหน้าปวดคอ มึนงง มีเสียงดังในหู ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะกลับมาเป็นปกติหลังแผลผ่าตัดหายสนิทแล้ว นอกจากนี้ยังพบอาการน้ำในหูชั้นในรั่วได้ การกระตุกของใบหน้า แต่สามารถรักษาให้หายได้ ส่วนการติดเชื้อที่แผลนั้นพบเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หลังจากผ่าตัดแล้ว แผลผ่าตัดฝัง ประสาทหูเทียมจะหายสนิทหลังผ่านไปได้ 3 - 5 สัปดาห์ จากนั้นนักตรวจการได้ยินจะทำการปรับแต่งเสียงให้ได้ระดับที่พอเหมาะ ซึ่งการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนี้จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเอง เพราะหลังจากฝังประสาทหูเทียมแล้ว ผู้ป่วยจะต้องมารับการบำบัดฟื้นฟู และเรียนรู้การแปลความหมายของเสียงที่ได้ยินจากเครื่องประสาทหูเทียม โดยระยะเวลาการเรียนรู้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

  Hits :  76
 • หลังผ่าตัดต้องดูแลระมัดระวังเรื่องใดบ้าง

  หลัง ผ่าตัด เด็กสามารถออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนคนปกติทั่วไป แต่ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น และหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์ ซึ่งก็เพียงแค่รักษาความสะอาด ไม่ให้เปียกชื้น หากชิ้นส่วนที่อยู่ภายนอกชำรุดก็สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมได้ ในกรณีเด็กเล็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมมานั้นอาจจะไม่เคยได้รับการฝึก พัฒนาการทางภาษามาก่อน ทำให้ต้องมีคนในครอบครัว ครู เพื่อนๆ หรือนักแก้ไขการพูด ให้ความร่วมมือคอยกระตุ้นตลอดเวลา

  Hits :  83
 • ฝังประสาทหูเทียมแล้ว ฟังได้ดีแค่ไหน

  แม้ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้ว แต่ประสิทธิภาพการใช้งานไม่เท่ากัน โดยอาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

  1. การ รับรู้แยกแยะเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งหากผู้ป่วยสามารถรับรู้เสียง และแยกแยะเสียงได้ดี ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้น
  2. สาเหตุ ที่สูญเสียการได้ยิน ผู้ที่สูญเสียการได้ยินจากสาเหตุต่างกัน เช่น สูญเสียการได้ยินจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กับสูญเสียการได้ยินที่ประสาทส่วนกลางและสมอง ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของประสาทหูเทียมต่างกัน
  3. อายุ ที่เริ่มสูญเสียการได้ยิน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพราะหากสูญเสียการได้ยินก่อนเรียนรู้ภาษาต่างๆ มาก่อน จำเป็นต้องฝึกการเรียนรู้เสียงต่างๆ แต่หากเป็นผู้ที่เคยเรียนรู้ภาษามาก่อนและเพิ่งมาสูญเสียการได้ยิน จะใช้ประสาทหูเทียมในการไดยินเสียงและเข้าใจภาษาได้เร็วกว่า
  4. อายุ ที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเมื่ออายุน้อยๆ จะได้รับประโยชน์จากประสาทหูเทียมอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กที่ทำการผ่าตัดก่อนอายุ 2 ขวบ จะได้รับประโยชน์สูงสุด
  5. ระยะ เวลาที่สูญเสียการได้ยิน หากเพิ่งสูญเสียการได้ยิน และได้รับการผ่าตัดโดยเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูความสามารถในการฟังได้ดีกว่ามาก เพราะประสาทการได้ยินและสมองส่วนที่แปลเสียงยังคงการรับรู้ไว้อยู่
  6. ชนิดของประสาทหูเทียม เพราะเทคโนโลยีและชนิดของแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ แตกต่างกัน ความสามารถจึงแตกต่างกันไปด้วย
  Hits :  100
 • ข้อจำกัด

  การ ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเช่นนี้ มีค่าใช้ค่อนข้างจ่ายสูง ซึ่่งแตกต่างกันตามชนิดของประสาทหูเทียม และไม่ได้สิ้นสุดที่การผ่าตัดเสร็จเท่านั้น แต่ภายหลังการผ่าตัดยังต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าบริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งด้วย ดังนั้นแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจึงต้องมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่น่าจะ มีโอกาสใช้งานประสาทหูเทียมได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนทำการผ่าตัด เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด นอกจากนี้ผู้ป่วยไม่ควรตั้งความหวังในประสิทธิภาพมากเกินไป เพราะต้องขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน

  Hits :  77
 • คำแนะนำ

  สำหรับ ผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กทำการผ่าตัดประสาทหูเทียมนั้น ควรมีการตรวจวัดและประเมินการได้ยิน และศึกษาเรื่องการผ่าตัดประสาทหูเทียมจนเข้าใจก่อน เพื่อจะช่วยให้มีการพัฒนาทักษะการได้ยินที่ดี และเมื่อใส่เครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียมแล้ว การปรับเครื่องแปลงสัญญาณในเด็กอาจต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะการทำในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับเสียงใหม่ที่เพิ่งได้ยิน และให้มีประสบการณ์การได้ยินเบื้องต้นที่ดีก่อน

  ดังนั้นการผ่าตัดในผู้ที่มีอายุน้อยและได้รับการฝึกฝนให้เกิดพัฒนาการด้าน ภาษาพูดหลังการผ่าตัด หรือการผ่าตัดในผู้ที่เคยมีภาษาพูดมาก่อนและยังไม่หลงลืมภาษาเหล่านั้นไป จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องประสาทหูเทียม ที่สำคัญพ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก เพื่อให้เกิดความเคยชินในเวลาที่เด็กอยู่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้มีพัฒนาการที่เร็วขึ้น ตลอดจนมีแรงบันดาลใจที่จะพยายามสื่อสารจากเสียงที่ได้ยินใหม่ด้วย

   

  Hits :  55
 • น.พ.เกียรติยศ โคมิน หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี

  ที่ สำคัญ พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็กเพื่อให้เกิดความเคยชินในเวลาที่เด็กอยู่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้มีพัฒนาการที่เร็วขึ้น

  ปัจจุบัน วิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก ทำให้การรักษาทางการแพทย์พัฒนาไปด้วย แม้แต่ผู้ที่สูญเสียการได้ยินก็มีความหวังที่จะสามารถกลับมาได้ยินเสียงอีก ครั้ง ด้วยเทคนิคทางการแพทย์ที่เรียกว่า การผ่าตัดประสาทหูเทียม ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ โดยการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่แทนเซลล์ประสาทในคอเคลียร์ภายใน หูชั้นใน ซึ่งจะแปลงพลังงานเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นประสาทการได้ยินและ สมองให้รับรู้

   

  Hits :  81
 • ฝังประสาทหูเทียมแล้ว ฟังได้ดีแค่ไหน

  แม้ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้ว แต่ประสิทธิภาพการใช้งานไม่เท่ากัน โดยอาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

  1. การ รับรู้แยกแยะเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งหากผู้ป่วยสามารถรับรู้เสียง และแยกแยะเสียงได้ดี ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้น
  2. สาเหตุ ที่สูญเสียการได้ยิน ผู้ที่สูญเสียการได้ยินจากสาเหตุต่างกัน เช่น สูญเสียการได้ยินจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กับสูญเสียการได้ยินที่ประสาทส่วนกลางและสมอง ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของประสาทหูเทียมต่างกัน
  3. อายุ ที่เริ่มสูญเสียการได้ยิน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพราะหากสูญเสียการได้ยินก่อนเรียนรู้ภาษาต่างๆ มาก่อน จำเป็นต้องฝึกการเรียนรู้เสียงต่างๆ แต่หากเป็นผู้ที่เคยเรียนรู้ภาษามาก่อนและเพิ่งมาสูญเสียการได้ยิน จะใช้ประสาทหูเทียมในการไดยินเสียงและเข้าใจภาษาได้เร็วกว่า
  4. อายุ ที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเมื่ออายุน้อยๆ จะได้รับประโยชน์จากประสาทหูเทียมอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กที่ทำการผ่าตัดก่อนอายุ 2 ขวบ จะได้รับประโยชน์สูงสุด
  5. ระยะ เวลาที่สูญเสียการได้ยิน หากเพิ่งสูญเสียการได้ยิน และได้รับการผ่าตัดโดยเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูความสามารถในการฟังได้ดีกว่ามาก เพราะประสาทการได้ยินและสมองส่วนที่แปลเสียงยังคงการรับรู้ไว้อยู่
  6. ชนิดของประสาทหูเทียม เพราะเทคโนโลยีและชนิดของแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ แตกต่างกัน ความสามารถจึงแตกต่างกันไปด้วย
  Hits :  65
 • Cochlear Implant ทำงานอย่างไร

  ci

  ด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วนที่จะทำให้ได้ยิน ประกอบไปด้วย

  1 .เครื่องแปลงสัญญาณเสียง (Sound Processor)

  2.เครื่องรับสัญญาณเสียง (Implant)

  3.อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครื่องแปลงสัญญาณเสียงระยะไกล (Remote)

   อ่าน Cochlear Implant ทำงานอย่างไร ต่อ

  Hits :  933
 • ระบบการทำงานของ Cochlear Nucleus

  pic ci3 3

  เครื่องแปลงสัญญาณเสียง (Nucleus CP810 Sound Processor)เป็นเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่เล็กที่สุดของ Cochlear ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทุกสรีระของหู ด้วยประสิทธิภาพของ Dual Microphone จะทำให้แยกแยะเสียงพูดได้ดีขึ้น และสามารถปรับให้เข้ากับทุกสถานการณ์ต่างๆด้วยเทคโนโลยี SmartSound™ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังตามที่คุณต้องการ

   อ่าน ระบบการทำงานของ Cochlear Nucleus ต่อ

  Hits :  695
 • เทคโนโลยี SmartSound™

  ci11

  ในสถานการณ์การได้ยินที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันเช่น ในห้องเรียน ในห้างสรรพสินค้า ในร้านอาหาร การฟังเพลง ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถทางการได้ยิน ด้วยเทคโนโลยี SmartSound™ ถูกสร้างมาเพื่อรองรับความต้องการการได้ยินในสถานการณ์ต่างๆของผู้ใช้ประสาทหูเทียม ซึ่งมีใน cochlear เท่านั้น เพื่อให้ได้รับคุณภาพการฟังที่ดีที่สุด โดยมี 4 โปรแกรม ดังนี้ อ่าน เทคโนโลยี-smartsound™ ต่อ

  Hits :  570
 • การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสุงสุดและสะดวกสบาย

  pic ci9

  เครื่องแปลงสัญญาณเสียงCP810เป็นการออกแบบ state-of-the-art วัสดุที่ทนทานและแข็งแกร่ง ได้ผ่านการทดสอบอย่างกว้างขวาง เพื่อการมอบอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้อุปกรณ์ประสาทหูเทียม ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

  อ่าน การออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสุงสุดและสะดวกสบาย ต่อ

  Hits :  502
 • CR110 Remote Assistant

  remote

  ผู้ใช้อุปกรณ์ประสาทหูเทียมสามารถจัดการการได้ยินด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย รวมถึงผู้ปกครองสามารถดูแลและจัดการการได้ยินของลูกหลานได้อย่างสะดวก ด้วยโปรแกรมภาษาไทย และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ In-built coil sensor มีคุณสมบัติที่แสดงให้ผู้ใช้อุปกรณ์ประสาทหูเทียมทราบถึง การทำงานของคอยล์ว่าได้รับสัญญาณเสียงจากเครื่องแปลงสัญญาณ

  อ่าน CR110 Remote Assistant ต่อ

  Hits :  423
 • อุปกรณ์เสริม

  pic ci14

   Cochlear implant เป็น อุปกรณ์เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ไปกระตุ้นที่ปลายประสาทการได้ยินโดยตรง แล้วส่งต่อไปยังสมองให้รับรู้เสียง ประสาทหูเทียม โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องแปลงสัญญาณเสียงยังมี อุปกรณ์ เสริมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของการได้ยิน ได้ ดั้งนี้

   

  อ่าน อุปกรณ์เสริม ต่อ

  Hits :  567
 • ประสาทหูเทียม Implant

  pic ci20

   อุปกรณ์ที่นำส่งสัญญาณเสียงไปยังประสาทรับเสียงในกระดูกก้นหอย โดยออกแบบมาเพื่อรองรับในลักษณะของปัญหาการได้ยิน เพื่อให้ผู้มีปัญหาการได้ยิน กลับมาได้ยินอีกครั้ง

   

  อ่าน ประสาทหูเทียม-implant ต่อ

  Hits :  704
 • ด้วยเทคโนโลยีไมโครชิพที่มากด้วยประสบการณ์

  การออกแบบไมโครชิพประสาทหูเทียม โดยทีม Cochlear ด้วยประสบการณ์เฉพาะทางมากกว่า 25 ปี นอกจากนี้ ไม่โครชิพ Cochlear ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์ประมวลเสียงที่่มีการพัฒนาในอนาคตได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต The CIC 4 ได้ออกแบบชิพ ASIC ซึ่่งจะทำงาน 5 ล้านครัง้ ต่อวินาที และสามารถส่งสัญญาณกระตุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการนี้ยังรวมถึงการลำดับการกระตุ้นอย่างแม่นยำ ด้วยเวลาที่เที่ยงตรง ทำให้สร้างจังหวะการกระตุ้นประสาทรับเสียงมากกว่า 160 ตำแหน่ง

  Hits :  405
 • คุณสมบัติในการประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์ล่วงหน้า

  ประสาทหูเทียม Cochlear มีคุณสมบัติเด่น คือ AutoNRT ซึ่่งเป็นระบบพิเศษเพื่่อประเมินการทำงานของประสาทหูเทียม ในการกระตุ้นประสาทรับเสียง (Neural Response Telemetry) ซึ่่งได้รับการพัฒนาสำหรับประสาทหูเทียม คอเคลียร์ นิวเคลียส เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย ระบบ AutoNRT จะช่วยยืนยันว่า ประสาทการได้ยินมีการตอบสนอง ต่อการกระตุ้นโดยอุปกรณ์ประสาทหูเทียม ก่อนที่แพทย์จะจบขัน้ ตอนการผ่าตัด เพื่อให้แพทย์และผู้รับการผ่าตัดมั่นใจว่าเส้นประสาทการได้ยินได้รับการกระตุ้นอย่างแท้จริง

  Hits :  368
หน้า 1 จาก 4
ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้