html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ศูนย์ปรับเครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม

cochlear-implant

ท่านอาจไม่เคยคิดว่าคนหูหนวกสนิทสามารถกลับมาได้ยินได้อีก

ท่านอาจไม่ทราบเลยว่าอุปกรณ์พิเศษชิ้นนี้มีในเมืองไทยแล้ว

ท่านอาจไม่ทราบว่าเด็กเล็กที่สุดที่ได้รับการช่วยเหลือมีอายุเพียง 6 เดือน และ ผู้ที่มีอายุมากที่สุดที่ได้รับการช่วยเหลือ คือ 90 ปี

ความจริงวันนี้มีคนไข้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้วย             ประสาทหูเทียม Cochlear มากกว่า 300 คนแล้ว

 

 

ประสาทหูเทียม

   นั้นคล้ายกับเครื่องช่วยฟัง คือ ควรมีการปรับภายหลังการใส่ในกรณีการปรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของประสาทหูเทียมนั้น  เป็นการปรับที่สัญญาณเสียง เพื่อให้เสียงไปกระตุ้นให้ประสาทการรับรู้ของเสียง ผู้ใช้จึงสามารถเข้าใจในเสียงที่ได้ยิน  ขั้นตอนนี้เรียกว่า การปรับเครื่อง" ผู้ใช้ประสาทหูเทียมทุกท่านควรได้รับการปรับเครื่่องอย่างต่ำ 10 ครั้ง ใน 12 เดือนแรก ของการใช้ประสาทหูเทียม

ศูนย์ประสาทหูเทียม

   ให้บริการปรึกษาปัญหาการได้ยิน สำหรับผู้ที่สนใจหรือมีความต้องการใช้ประสาทหูเทียม และ บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมในการผ่าตัดประสาทหูเทียม รวมทั้งดำเนินการจัดหาเครื่่องประสาทหูเทียม อุปกรณ์ประสาทหูเทียม และ การประสานงานในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม รวมถึงการปรับจูนเครื่องประสาทหูเทียมให้เหมาะสมกับการได้ยิน และ การใช้ชีวิตประจำวัน การติดตามประเมินผลการใช้ประสาทหูเทียมหลังจากการผ่าตัด โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนประสาทหูเทียมของ Cochlear จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้นำด้านระบบประสาทหูเทียม ที่มีความชำนาญในระดับโลก ท่านที่สนใจผ่าตัดประสาทหูเทียม เพื่อการได้ยินที่ดีขึ้น

   สอบถามนัดหมายดูเครื่องประสาทหูเทียมของจริงหรือขอรับการประเมินเบื้องต้น  โทร. 02-279-3030 ต่อ แผนกประสาทหูเทียม Cochlear

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้