html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

เกี่ยวกับอินทิเม็กซ์

บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด เริ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง ต่อมาได้ขยายกิจการ เป็นศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเปิดให้บริการครบวงจรตั้งแต่ การตรวจการได้ยิน จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง ฝึกพูดฝึกฟัง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฝึกกิจกรรมบำบัด และศิลปะเพื่อการพัฒนาการเด็กพิเศษทุกประเภท 

บริษัทฯ เป็นผู้นำ ในด้านวิทยาการของเครื่องช่วยฟังจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการมากมาย ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปี พ.ศ.2543 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่บนถนนพระรามหกใกล้สี่แยกประดิพัทธ์ เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

ปัจจุบัน มีลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทฯ มากกว่าหมื่นคน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ผู้มีปัญหาความบกพร่องการได้ยินอย่างดีที่สุด โดยยึดนโยบายหลักของบริษัทฯ คือ

“ผู้นำด้านบริการเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และฟื้นฟูบำบัด แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินและกลุ่มเด็กพิเศษระดับมาตรฐานสากล อย่างครบวงจรในระดับประเทศ”

 

 

 

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้