html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ประเมินการได้ยินประสาทหูเทียม

cochlear

ศูนย์ประเมินการได้ยิน มีการให้บริการตรวจวัดการได้ยินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

พร้อมกับวิเคราะห์ลักษณะการสูญเสียการได้ยิน และให้คำปรึกษาด้านปัญหาการได้ยิน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

โดยศูนย์ประเมินการได้ยินมีการให้บริการตรวจการได้ยินแบบต่างๆ ดังนี้

Audiometry (Air, Bone) ตรวจวัดการได้ยิน ด้วยเสียง Pure Tone
Speech  Audiometry ตรวจวัดการได้ยินเสียงและการแยกแยะคำพูด
Real Ear Measurement ตรวจการได้ยินในช่องหูขณะใส่เครื่อง
Aided Threshold Soundfield ตรวจวัดการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วยฟัง
Tympanometry ตรวจวัดการความยืดหยุ่นแก้วหูและการทำงานของของหูชั้นกลาง
Binaural Benefit Evaluation ตรวจประเมินประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟัง 2 ข้าง
Communication Skill Evaluation ตรวจประเมินความสามารถในการพูดและฟัง

 

นอกจากการตรวจการได้ยินแล้ว ยังมีการตรวจวัดระดับไอคิวเด็กที่มีพัฒนาการปรกติ ตั้งแต่อายุ 2 ถึง 15 ปี อีกด้วย

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้