html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

การดูแลและการบริการ

การบริการ

ศูนย์ประเมินการได้ยินด้วยอุปกรณ์การตรวจการได้ยินที่ครบวงจร

intimex Audiometry (Air, Bone)  : ตรวจวัดการได้ยิน ด้วยเสียง Pure Tone
intimex  Speech Audiometry : ตรวจวัดการได้ยินเสียงและการแยกแยะคำพูด
intimex  Real Ear Measurement : ตรวจการได้ยินในช่องหูขณะใส่เครื่อง 
intimex  Aided Threshold Soundfield  : ตรวจวัดการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วยฟัง 
intimex  Tympanometry  : ตรวจวัดการความยืดหยุ่นแก้วหูและการทำงานของของหูชั้นกลาง 
intimex  Binaural Benefit Evaluation  : ตรวจประเมินประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟัง 2 ข้าง 
intimex  Communication Skill Evaluation  : ตรวจประเมินความสามารถในการพูดและฟัง 
 • ศูนย์แนะนำผลิตภัณฑ์ช่วยการได้ยินครบวงจร

  bernafon

  ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ มีบริการให้คำปรึกษาด้านปัญหาการได้ยินวิเคราะห์ลักษณะการสูญเสียการได้ยิน และจัดหาเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยิน

  และความต้องการของผู้ใช้ มีเครื่องช่วยฟังไว้บริการท่านทุกชนิด หลากหลายรูปแบบทั้งเครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อก ระบบโปรแกรม และระบบดิจิตอล 

  อ่าน ศูนย์แนะนำผลิตภัณฑ์ช่วยการได้ยินครบวงจร ต่อ

  Hits :  341
 • ศูนย์ซ่อมและผลิตเครื่องช่วยฟัง

  station3

  แผนกซ่อมและบริการ

  บริษัทฯ ให้บริการตรวจเช็ค / ล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง รวมไปถึงการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง โดยลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และสามารถรอรับกลับได้ทันที

  สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือ ผู้ที่ไม่สะดวกที่จะมารับบริการที่ศูนย์ฯ ลูกค้าสามารถส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มายังศูนย์ฯ ได้ และเมื่อช่างซ่อมตรวจเช็ค อาการที่มีปัญหาแล้ว ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเพื่อขออนุมัติการซ่อมก่อน

  สำหรับการตรวจเช็ค และ ล้างทำความสะอาด เครื่องช่วยฟังนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  แผนกผลิต ให้บริการผลิตเครื่องช่วยฟังชนิดใส่ในหู (In The Ear)

  บริษัทฯ ให้บริการผลิตเครื่องช่วยฟังชนิดใส่ในหู (In The Ear) ทุกขนาดและพิมพ์หูทุกรูปแบบ ตลอดจนซ่อม แก้ไขตัวเปลือกเครื่องช่วยฟัง และ พิมพ์หูที่ชำรุดเสียหาย โดยท่านไม่ต้องรอนานอีกต่อไป

   บริษัทฯ จะทำพิมพ์หู และเครื่องช่วยฟังของท่านให้เสร็จอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริการใหม่ล่าสุด Earmould Express พิมพ์หูด่วนรอรับได้เลย ซึ่งท่านสามารถขอรับบริการได้

   

  Hits :  287
 • ประเมินการได้ยินประสาทหูเทียม

  cochlear

  ศูนย์ประเมินการได้ยิน มีการให้บริการตรวจวัดการได้ยินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

  พร้อมกับวิเคราะห์ลักษณะการสูญเสียการได้ยิน และให้คำปรึกษาด้านปัญหาการได้ยิน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

  โดยศูนย์ประเมินการได้ยินมีการให้บริการตรวจการได้ยินแบบต่างๆ ดังนี้

  Audiometry (Air, Bone) ตรวจวัดการได้ยิน ด้วยเสียง Pure Tone
  Speech  Audiometry ตรวจวัดการได้ยินเสียงและการแยกแยะคำพูด
  Real Ear Measurement ตรวจการได้ยินในช่องหูขณะใส่เครื่อง
  Aided Threshold Soundfield ตรวจวัดการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วยฟัง
  Tympanometry ตรวจวัดการความยืดหยุ่นแก้วหูและการทำงานของของหูชั้นกลาง
  Binaural Benefit Evaluation ตรวจประเมินประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟัง 2 ข้าง
  Communication Skill Evaluation ตรวจประเมินความสามารถในการพูดและฟัง

   

  นอกจากการตรวจการได้ยินแล้ว ยังมีการตรวจวัดระดับไอคิวเด็กที่มีพัฒนาการปรกติ ตั้งแต่อายุ 2 ถึง 15 ปี อีกด้วย

  Hits :  163
 • ศูนย์ปรับเครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม

  cochlear-implant

  ท่าน อาจไม่เคยคิดว่าคนหูหนวกสนิทสามารถ             กลับมาได้ยินได้อีก

  ท่าน อาจไม่ทราบเลยว่าอุปกรณ์พิเศษชิ้นนี้มี                  ในเมืองไทยแล้ว

  ท่าน อาจไม่ทราบว่าเด็กเล็กที่สุดที่ได้รับการช่วยเหลือ      มีอายุเพียง 6 เดือน และ ผู้ที่มีอายุมากที่สุดที่ได้รับการ   ช่วยเหลือ คือ 90 ปี

  ความจริงวันนี้มีคนไข้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้วย       ประสาทหูเทียม Cochlear มากกว่า 300 คนแล้ว

   อ่าน ศูนย์ปรับเครื่องแปลงสัญญาณประสาทหูเทียม ต่อ

  Hits :  126
 • ศูนย์บำบัดและพัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษและเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน

  northlight

  ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ( NorthLightCenter )

  ศูนย์ฯ มอบบริการด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสารสังคม และการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการบำบัด และการสอนที่มีการวางแผน และให้การบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ  ผู้ดูแลเพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลมากที่สุด 

   อ่าน ศูนย์บำบัดและพัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษและเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน ต่อ

  Hits :  155


ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้