สารดูดความชื้น DRY – BAG

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
ขอแนะนำ สารดูดความชื้นชนิดใหม่ DRY-BAG®
เพื่อการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของคุณให้ปราศจากความชื้น

Read More

ส่งมอบการได้ยินถึงบ้าน

ส่งผ่านความเอื้ออาทรความรัก และปรารถนาดีของท่าน ไปยังผู้ที่ท่านรักและห่วงใย ตรงถึงบ้าน โรงพยาบาล โรงเรียนด้วยบริการ HEARING Delivery

Read More

ZERENA

เทคโนโลยี Dynamic Speech Processing ให้คุณได้ยินเสียงพูดที่ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนแบบไหน
Adaptation Manager ระบบที่จะค่อยๆ ปรับการได้ยินโดยอัตโนมัติ ให้ถึงระดับที่ถูกปรับไว้ ผู้ใช้งานใหม่จึงมีเวลาในการค่อยๆ ปรับตัว

Read More
arrow