ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับลูกค้าสาขาพระรามหก

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ สาขาพระรามหก
เปิดให้บริการตามปกติ ที่ ซอยพระรามหก 39 ภายในศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ (ซอยข้างตึกทิปโก้) ระหว่างปรับปรุงสถานที่ ถึง 5 มกราคม 2562

Read More
arrow