คุณรู้หรือไม่ว่า ความชื้นมีผลกับเครื่องช่วยฟังอย่างไร

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 18, 2018 เวลา 10.00 น – 12.00 น.

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของลูกค้า จึงได้จัดบรรยายพร้อมทำ workshop เรื่องวิธีป้องกัน ดูแล บำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังให้ปลอดความชื้น

Read More
arrow