WORKSHOP การดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังให้ปลอดจากความชื้น

เมื่อเครื่องช่วยฟังของท่านมีอาการ
@ ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องช๊อต หรือเสียงแครกๆ
@ เสียงบี้ เสียงเพี้ยน
@ เสียงที่ได้ยินขาดหายไป เมื่อมีเสียงดังๆ เข้ามา
@ เสียงที่ได้ยินจะดังๆ เบาๆ ไม่สม่ำเสมอ

Read More

คุณรู้หรือไม่ว่า ความชื้นมีผลกับเครื่องช่วยฟังอย่างไร

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 18, 2018 เวลา 10.00 น – 12.00 น.

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของลูกค้า จึงได้จัดบรรยายพร้อมทำ workshop เรื่องวิธีป้องกัน ดูแล บำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังให้ปลอดความชื้น

Read More

สารดูดความชื้น DRY – BAG

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
ขอแนะนำ สารดูดความชื้นชนิดใหม่ DRY-BAG®
เพื่อการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของคุณให้ปราศจากความชื้น

Read More

ประสาทหูเทียมแตกต่างจากเครื่องช่วยฟังอย่างไร

เครื่องช่วยฟัง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียงให้มีความดังมากพอที่จะสามารถกระตุ้นเซลล์รับเสียงในหูชั้นใน ให้ส่งสัญญาณกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทการได้ยินของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ขึ้นอยู่กับจำนวนเซลล์ขนรับเสียง (Hair Cells) ที่หลงเหลืออยู่

Read More

ประสาทหูเทียมมีประโยชน์อย่างไร

เครื่องแปลงสัญญาณ (Speech Processor) ทำหน้าที่ประมวลเสียงต่างๆ รวมทั้งเสียงพูดที่รับมาจากไมโครโฟนแล้วแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นกระแสประสาท (Electrical Impulse) ส่งไปยังตัวส่งกระแสไฟฟ้า

Read More
arrow