ประสาทหูเทียม

เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวกไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ประสาทหูเทียมเป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

 

ประสาทหูเทียมทำงานอย่างไร

ประสาทหูเทียมจะจำลองลักษณะการได้ยินตามธรรมชาติของหูชั้นในผ่านเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยแบ่งระบบออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือเครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอกและประสาทหูเทียมที่ฝังไว้ใต้ผิวหนัง

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องประสาทหูเทียมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย และส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย

  • ส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย (External Components) ประกอบด้วย

1 เครื่องแปลงสัญญาณ (Speech Processor) ทำหน้าที่ประมวลเสียงต่างๆ รวมทั้งเสียงพูดที่รับมาจากไมโครโฟนแล้วแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นกระแสประสาท (Electrical Impulse) ส่งไปยังตัวส่งกระแสไฟฟ้า

2 ตัวส่งกระแสไฟฟ้า (External Transmitter) เป็นขดลวด และแม่เหล็กทำหน้าที่ในการรับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องแปลงสัญญาณ และส่งกระแสไฟฟ้านั้นไปยังอุปกรณ์ส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย ผ่านระบบแม่เหล็กที่อยู่บริเวณตัวรับกระแสไฟฟ้า (Internal Receiver) บริเวณกระดูกหลังใบหู

  • ส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย (Internal Components) ประกอบด้วย

3 ตัวรับกระแสไฟฟ้า (Internal Receiver) มีลักษณะเป็นขดลวดที่หุ้มด้วยซิลิโคน และแม่เหล็กซึ่งจะดูดติดกับตัวส่งกระแสไฟฟ้าที่เกาะติดบนผิวหนังหลังใบหู ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากตัวส่งกระแสไฟฟ้าส่งไปยังขดลวดนำกระแสไฟฟ้า (Electrode) มีลักษณะเป็นเส้นลวดมัดเล็กๆ หลายมัด สอดเข้าไปในหูชั้นใน (Cochlear) ทำหน้าที่เปลี่ยนเสียงต่างๆ ที่เข้ามาให้เป็นกระแสไฟฟ้าขนาดย่อย (Electrical Impulse) เข้าไปกระตุ้นเส้นประสาทการ ได้ยิน เกิดเป็นกระแสประสาท วิ่งตามเส้นประสาทการได้ยิน

4 ไปจนถึงสมองส่วนรับและแปลความหมายของเสียง ทำให้ผู้ใช้เครื่องประสาทหูเทียมสามารถได้ยินเสียงได้

 

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง KANSO

 

Kanso เครื่องแปลงสัญญาณเสียงแบบไม่ต้องคล้องหู ที่แทบมองไม่เห็นด้วยตา มีขนาดเล็ก สวมใส่สบาย คุณจะแทบลืมไปเลยว่ากำลังใส่มันอยู่ เป็นเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ช่วยให้คุณมั่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

Kanso นำความสะดวกสบายมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยการได้ยินที่ดีที่สุด คุณจึงสามารถกลับเข้าไปเพลิดเพลินในโลกแห่งการได้ยิน ที่แม้แต่เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูงสุดก็ไม่อาจช่วยคุณได้อีกครั้ง มันแทบมองไม่เห็น ใช้ง่าย และทำงานได้อย่างชาญฉลาด ‘แล้วคุณจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้ล่ะ…?’

  • ซ่อนตัวได้ เบาสบาย ไม่ต้องคล้องหู
  • ใช้งานง่าย แค่ตั้งค่า และสนุกกับชีวิต
  • ชาญฉลาด ด้วย SmartSound iQ พร้อมระบบ SCAN และไมโครโฟนคู่

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดประสาทหูเทียมเพิ่มเติม

 

arrow